BSP INSURANCE BROKER

ข่าวสาร

ประกันรถแข่งตัดราคา ลดต้นทุนยื้อจ่ายเคลม

19/12/2017

นรอบ 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีการแข่งขันตัดราคากันมาขึ้นและมีแนวโน้มต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ทำให้เมื่อเกิดปัญหาบริษัทประกันภัยยื้อในการจ่ายเคลม ซึ่งมีปัญหาร้องเรียนจำนวนมาก แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย


กลับไปหน้าข่าว